Prenove

GLEDALIŠČE PARK V MURSKI SOBOTI

Avtorji: Studio Kalamar

Lokacija: Murska Sobota

Leto izvedbe projekta: 2012

Opis projekta:

Objekt Kino Park je bil izgrajen v petdesetih letih 20. stoletja po zasnovi arhitekta Novaka in je zaščiten kot arhitekturna dediščina. Z dotrajanostjo objekta in izgradnjo novega mnogokina v Murski Soboti je Kino Park izgubil konkurenčnost. Rešitev se je pokazala v ambicioznejšem programu - spremembi v gledališko in koncertno dvorano. Murska Sobota si s tem utrjuje položaj regionalnega centra in ohrani izjemno arhitekturo slovenske moderne.
V odnosu do obstoječe strukture smo vzpostavili dva koncepta za dva segmenta projekta. V prostorski shemi vhodnih prostorov obstoječega objekta so že obstajali vsi ključni elementi - vhodna loža, preddverje, spodnji ter zgornji foyer. Ta del objekta smo prenovili z interesom ohranitve čim večjega obsega originalne substance. Novi funkcionalni elementi so v prostor vstavljeni kot črni elementi, zasnovani z minimalnimi detajli.
Geometrija obstoječega avditorija ni ustrezala novi rabi, zato se je dvoranski del objekta zamenjalo z novim - avditorij v primernem naklonu in nov oder s primernim volumnom za odrsko tehniko. Oder in spremljevalni prostori so dimenzionirani na zmožnost gostovanja vseh predstav drugih slovenskih gledališč oz. na možnost izvedbe lastne produkcije s prostorskimi pogoji, primerljivimi z narodnimi gledališči v državi. Ob rekonstrukciji avditorija je volumen bivšega objekta jasno naznačen, dodan volumen, oblečen v "renesančne hlače", odraža primerno kompozicijsko distanco, ohranja avtonomijo arhitekturnega izraza originalnega objekta in se lahkotno vpenja v naravno okolje mestnega parka.
Skozi proces projektiranja smo potrebno pozornost posvečali obvladovanju investicijskih stroškov in zasnovi objekta z nizkimi obratovalnimi stroški. Z racionalno zasnovo in transparentnim vodenjem investicije je Sobota za 3.000.000 € dobila peti največji najsodobneje opremljen oder v Sloveniji. Obratovalne stroške smo znižali na minimum z zagotovitvijo toplotne in hladilne energije s priključkom na iztrošen geotermalni vod in toplotnimi črpalkami. Po pol leta znašajo povprečni obratovalni stroški objekta za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in osvetlitev 3.300 € na mesec. Verjamemo, da sta omejevanje izrabe virov in okoljska odgovornost na splošno poglavji našega dela, v kateri bomo usmerjali vedno več ustvarjalnosti.
Objavljeno v: revija Mladina (2011), Endless performance - Buildings for Performance Art (2011).
GLEDALIŠČE PARK V MURSKI SOBOTI
MUZEJ PORCELANA V LIMOGESU CERKEV SV. PETRA IN PAVLA
7 of 32