Prenove

OBJEKT A+A

OBJEKT A+a

Avtorj: Boštjan Kikelj, Klemen Pavlin in Tomaž Faganeli

Naročnik: več

Lokacija: Nova Gorica

Leto izvedbe: 2016

 

Projekt prenove objekta A+A ali, kot avtorji bolj točno pravijo – transformacije obstoječega industrijskega objekta v sodoben poslovno-storitveni kompleks. Pri projektu so sodelovali arhitekti Boštjan Kikelj, Klemen Pavlin in Tomaž Faganeli in iz tipične montažne industrijske stavbe, sestavljene iz več vzporednih hal, ustvarili sodoben poslovni kompleks. Objekt leži ob vpadnici v Novo Gorico, v bivši industrijski coni, ki se počasi preobraža v poslovno-storitveno območje. Obstoječi objekt, ki je bil opuščen zaradi propada proizvodnje, so kupili trije investitorji, ki so se odločili za skupno investicijo.

Glavni izziv je bil, kako objektu dati novo celostno podobo, ki bo odražala novo heterogeno vsebino, brez bistvenih posegov v obstoječo konstrukcijo. Arhitekti so predvideli v celoti nov zunanji ovoj stavbe. Za fasade, ki mejijo na javne površine, so umestili vse pisarniške in trgovske prostore, v globini objekta pa je prostor za servis in skladišča. Na te mestne fasade so umeščeni novi nadstreški, ki nakazujejo vhode v objekte in njihovo delitev, poleg tega pa v objektih zagotavljajo ustrezno zaščito pred soncem. Poudarjena sta samo vogala objekta, ki sta bila rekonstruirana. Vsa ostala fasada je ostala volumensko nespremenjena, še vedno je vidna ločna streha, ki je na fasadi poudarjena z zasteklitvijo pod lokom.

Pristop pri zasnovi opreme je bil enak kot pri projektiranju objekta ali še prej pri izdelavi urbanističnega načrta za celotno območje, ki so ga prav tako izdelali. Oprema izhaja iz kvalitet prostora in je prilagojena specifičnemu uporabniku. Želja je bila ustvariti sodoben, transparenten pisarniški prostor, ki bo prijeten za delo in hkrati ogledalo podjetja, ki te prostore uporablja.

Z relativno enostavno prenovo je objekt ponovno zaživel, ustvarjenih je bilo 60 različnih delovnih mest, ki objektu dajejo novo življenje. Prej degradirana površina je postala nov poljavni mestni prostor. S tem posegom se je začela revitalizacija celotnega mestnega območja. Začele so se pojavljati spremembe na sosednjih objektih, v načrtu pa je tudi gradna novih objektov z bolj mestnimi vsebinami. ( Vir: https://www.dnevnik.si/1042884662, 29.04. 2019, Mateja Panter)

OBJEKT A+A
POSLOVNI OBJEKT ATG ZUPAN Pogon 02
2 of 3