Prenove

Pogon 02

Avtorji: Marjan Poboljšaj, Anton Žižek, Špela Gliha

Naročnik: Podkrižnik d.o.o.

Lokacija: Lesarska cesta 10, 3331 Nazarje, Slovenia

Leto izvedbe: 2015

Foto:Miran Kambič

Pogon 02
OBJEKT A+A
3 of 3