Predavatelji G

ing. Allen Dudine, FIBRENET

Allen Dudine je najprej diplomiral iz stavbarstva, nato pa iz konstrukcij na Univerze v Trstu, pridobil magisterij iz protipotresnega projektiranja konstrukcij – MUPAC in deluje na Univerzi v Trstu kot znanstveni sodelavec. Od leta 2009 do 2011  je raziskoval potresno obnašanje obstoječih zgradb in tehnik nadgradnje s kompozitnimi FRP materiali. Od leta 2010 je stopil na pot svobodnega dela, najprej v vlogi pomočnika, nato pa projektanta in gradbenika, vodje ustreznih del na obstoječih in novih objektih ter infrastrukturi. Od leta 2011 sodeluje s podjetjem Fiber Net S.p.A. pri eksperimentalnih raziskavah in razvoju novih sistemov za strukturne ojačitve stanovanjskih  in spomeniško zaščitenih objektov ter infrastrukture s FRP kompozitnim materialov. Trenutno opravlja vlogo tehničnega direktorja Ardea Ingegneria S.r.l. in je vodja raziskav v razvojnem oddelku podjetja Fiber Net S.p.A., ki zaključuje pomembne raziskovalne projekte nacionalnega pomena (projekt »SiCuRa« z Univerzo Roma3 in ENEA ter projekt »Push 'O Ver« z
Univerza Camerino, ENEA ter Univerza Sapienz) in evropski (projekt CONSTRAIN, Interreg 2020-2022, z Univerzo v Trstu in Univerzo v Ljubljani z različnimi
partnerji).

ing. Allen Dudine, FIBRENET
Marko Zvonković, KOLPA Jure Lovšin, XELLA
8 of 31